Open menu

Verzekeringen voor leden van MKB Voordeelkaart


Vragen en antwoorden

Hieronder vindt u alle veelgestelde vragen omtrent de zorgverzekering. Staat uw vraag hier niet bij? Stel deze dan aan onze speciale zorgdesk.

Publicatiedatum: 12 november 2020

Coronavirus en uw zorgverzekering

Als u zich ziek voelt en klachten heeft die passen bij het coronavirus, laat u dan testen (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen). Milde klachten die passen bij het coronavirus zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius en plotseling verlies van reuk of smaak.

Twijfelt u of u zich moet laten testen? Neem dan telefonisch contact op met uw huisarts. Houd ook de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de gaten voor alle nieuwste informatie rondom de ontwikkelingen van het coronavirus.

Houd ook de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de gaten voor alle nieuwste informatie rondom de ontwikkelingen van het coronavirus.

Huisartsenzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor een huisartsenconsult betaalt u geen eigen risico. Als de huisarts een coronatest voor u aanvraagt, kan wel het eigen risico worden aangesproken. Testen die worden afgenomen door de GGD in de teststraten, vallen niet onder uw zorgverzekering en worden betaald door de overheid.

Op dit moment wordt het niet aangeraden om preventief te testen op corona. Een preventieve coronatest wordt dan ook niet vergoed vanuit de zorgverzekering. Heeft u gezondheidsklachten en vermoedt u dat u besmet bent met het virus? Laat u dan testen (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen). Twijfelt u of u zich moet laten testen, neem dan contact op met uw huisarts.

Dat ligt eraan wie u de opdracht geeft tot de test:

 • Als u zelf een coronatest aanvraagt via de GGD, is dit kosteloos.
 • Als uw huisarts of behandelaar in het ziekenhuis een test voor u aanvraagt, dan wordt dit vergoed vanuit de basisverzekering. Het eigen risico kan hierbij worden aangesproken.

Met een naturapolis of naturapolis (budget) vergoedt de zorgverzekeraar normaal gesproken alleen de volledige zorgkosten als u naar een gecontracteerde zorgverlener gaat. Door het coronavirus dreigen verschillende ziekenhuizen vol te raken. Het kan hierdoor voorkomen dat uw gecontracteerde ziekenhuis u doorverwijst naar een ander ziekenhuis, waarmee uw zorgverzekeraar geen contract heeft. Bij een doorverwijzing van een gecontracteerd ziekenhuis naar een niet gecontracteerd ziekenhuis blijft u 100% verzekerd en hoeft u dus niet zelf bij te betalen.

Vermoedt u dat u besmet bent met het coronavirus? Dan is het belangrijk om (telefonisch) contact op te nemen met een (huis)arts of een ziekenhuis.  Zij bepalen dan of u langs moet komen voor een onderzoek. Zo voorkomt u dat u andere mensen besmet. De zorgverzekering vergoedt spoedeisende zorg in het buitenland. ‘Spoedeisende zorg’ betekent in dit geval: zorg die niet kan wachten tot u terug in Nederland bent.

Spoedeisende hulp wordt vanuit de basisverzekering gedekt tot het maximale tarief dat in Nederland geldt. Als u andere kosten vergoed wil krijgen, dan heeft u een aanvullende zorgverzekering of een reisverzekering met dekking ‘geneeskundige kosten’ nodig. Als u dit niet heeft, betaalt u het bedrag dat hoger is dan de vergoeding vanuit uw basisverzekering zelf.

Sommige verzekeraars koppelen de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering aan het geldende reisadvies in dat land. Gaat u naar een land met een oranje of rood reisadvies? Dan komt u bij die verzekeraars niet in aanmerking voor vergoeding voor spoedeisende hulp in het buitenland vanuit de aanvullende verzekeringen, de vergoeding vanuit de basisverzekering is niet afhankelijk van het reisadvies. Het is dus verstandig om de voorwaarden van uw verzekeraar op dit punt na te gaan voor u vertrekt. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met onze Zorgdesk.

Er zijn op dit moment nog geen medicijnen tegen het coronavirus en ook vaccinaties tegen het virus bestaan nog niet. Wel kunnen de symptomen behandeld worden, bijvoorbeeld met koortsverlagende middelen (pijnstillers). Patiënten die erg benauwd zijn kunnen in het ziekenhuis behandeld worden met extra zuurstof. Medicijnen die zijn opgenomen in het GVS (geneesmiddelenvergoedingssysteem) worden vergoed vanuit de basisverzekering. De meeste medicijnen die de huisarts of specialist voorschrijft zijn opgenomen in het GVS. Voor sommige medicijnen betaalt u wel een eigen bijdrage. Ook het eigen risico kan van toepassing zijn.

Uw zorgverzekering in 2021

Het verplichte eigen risico in 2021 blijft € 385,-. Het verplichte eigen risico staat voor iedereen vast en houdt in dat elke volwassene de eerste € 385,- aan zorgkosten, die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen. Hierna worden de zorgkosten pas vergoedt door de zorgverzekeraar. Kinderen betalen geen eigen risico.

Hieronder vindt u de wijzigingen in de basisverzekering.


Dagbehandeling in groepsverband

Dagbehandeling in groepsverband wordt vergoed uit de basisverzekering voor mensen met een niet-aangeboren hersenafwijking, een verstandelijke beperking of met progressieve, degeneratieve neurologische aandoeningen (zoals de ziekte van Parkinson en MS) en voor ouderen met multiproblematiek. Dit wordt nu nog betaald uit een subsidieregeling.

Geen eigen risico bij orgaandonatie

Staat u een orgaan af en maakt u daardoor na 13 weken (6 maanden bij levertransplantatie) kosten voor zorg die daaruit volgen? Dan hoeft u daarvoor geen eigen risico meer te betalen. Nu geldt dit alleen voor de nacontrole.

Geen eigen risico bij plaatsing spiraal door verloskundige

Laat u door de verloskundige een spiraal plaatsen? Dan hoeft u voor de plaatsing van de spiraal geen eigen risico te betalen.

Kraamzorg

Wilt u de kraamzorg afnemen van een zelfstandig werkende kraamverzorg(st)er? Dan wordt dit alleen vergoed als deze een AGB-code heeft.

Oefentherapie bij COPD uitgebreid

Vanwege het risico op een hogere ziektelast wordt voor een deel van de mensen met COPD die in klasse B-GOLD vallen, het aantal behandelingen oefentherapie uitgebreid. Klasse B wordt opgesplitst in B1 en B2. Uw behandelend arts bepaalt in welke klasse u valt.

Vergoeding klasse B1 blijft gelijk:

 • Eerste behandeljaar 27 behandelingen
 • Vanaf het 2e behandeljaar 3 behandelingen per 12 maanden

Vergoeding klasse B2 wordt:

 • Eerste behandeljaar 70 behandelingen
 • Vanaf 2e behandeljaar 52 behandelingen per 12 maanden

Uitbreiding zittend ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer naar een dagbehandeling in groepsverband wordt vergoed uit de basisverzekering voor mensen met een niet-aangeboren hersenafwijking, een verstandelijke beperking of met progressieve, degeneratieve neurologische aandoeningen (zoals de ziekte van Parkinson en MS).

Eigen risico en eigen bijdrage

Voor iedereen geldt een verplicht eigen risico. Het eigen risico is een verplicht bedrag dat iedereen, ouder dan 18 jaar, zelf moet betalen voor zorg uit de basisverzekering. Voor 2021 is het eigen risico vastgesteld op € 385,-. Dit betekent dat u de eerste € 385,- die u aan medische kosten maakt, zelf moet betalen. U kunt het eigen risico vrijwillig verhogen met maximaal € 500,-. Hoe hoger het eigen risico, des te groter de premiekorting. Elke zorgverzekeraar bepaalt zelf de hoogte van de korting.

De zorgverzekering vergoedt medische zorg. U betaalt hiervoor premie, maar voor sommige zorg geldt ook een eigen bijdrage. Dit betekent dat u voor een gedeelte van de behandeling zelf ook moet betalen. Het verschilt hoeveel u moet bijbetalen. Bovendien zijn er twee soorten eigen bijdragen:

De wettelijke eigen bijdrage

De overheid heeft bepaald dat voor sommige zorg een eigen bijdrage betaald moet worden. Dit geldt alleen voor de zorg die onder het basispakket van de zorgverzekering valt. Het bedrag is voor iedereen hetzelfde.

Wanneer u gebruik maakt van de volgende zorg moet u rekening houden met een eigen bijdrage:

 • Vervoer
  Voor zittend ziekenvervoer geldt een eigen bijdrage.
 • Medicijnen
  De basisverzekering vergoedt de goedkoopste variant van geneesmiddelen. Wanneer u gebruik maakt van een duurdere variant zult u het restbedrag zelf moeten bijbetalen.
 • Kraamzorg
  Voor kraamzorg thuis geldt een wettelijke eigen bijdrage.
 • Hulpmiddelen

Bijdrage voor kosten die hoger zijn dan de maximale vergoeding van de verzekeraar

Voor sommige hulpmiddelen, zoals orthopedische schoenen, moet u een eigen bijdrage betalen. U betaalt de eigen bijdrage rechtstreeks aan de leverancier/winkel.

Voor bovengenoemde eigen bijdragen kunt u zich vaak aanvullend verzekeren. Hoeveel verzekerd is hangt af van de aanvullende verzekering die u kiest.

Niet alle medische zorg telt mee voor het verplichte eigen risico. Voor de volgende zorg krijgt u geen rekening van uw zorgverzekeraar toegestuurd:

 • Zorg door de huisarts.
 • Alle zorg die vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed.
 • Verloskundige zorg.
 • Kraamzorg.
 • Gratis bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld borstkankeronderzoek).
 • De griepprik voor risicogroepen.
 • Tandheelkundige zorg voor jongeren tot 18 jaar.

Over de collectieve zorgverzekering

Ook als u al verzekerd bent bij een deelnemende zorgverzekeraar, kunt u gebruik maken van dit aanbod. Wij vragen u dan om dit formulier in te vullen. Wij zullen dan zorgen dat u wordt aangemeld voor het collectief.

Bekijk hier de verzekeraar(s) die deelnemen aan de zorgcollectiviteit en welke kortingen er gelden. Wilt u direct het collectieve aanbod vergelijken met uw huidige verzekering? Dat kan via onze keuzehulp.

Algemene vragen over de zorgverzekering

Het kan natuurlijk voorkomen dat u een wijziging op uw bestaande polis wilt doorvoeren. Dit kunt u bij de meeste verzekeraars gemakkelijk doen:

Staat uw verzekeraar hier niet bij? Kijkt u dan op de website van uw verzekeraar.

Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen te accepteren voor de basisverzekering. Voor de aanvullende of tandartsverzekeringen mogen zij aanvragen weigeren. In de praktijk zien we dat sommige verzekeraars voor de meest uitgebreide pakketten een medische selectie uitvoeren. Op basis van een gezondheidsverklaring van uw (tand)arts of een vragenlijst over uw gezondheid wordt bepaald of u geaccepteerd wordt voor de betreffende aanvullende verzekering.

Sommige verzekeraars bieden naast een natura- en restitutieverzekering ook een goedkope variant van de naturaverzekering aan. In de naam van de polis staat vaak iets van “bewust”, “voordelig”, “selectief” of “budget”. Wanneer u voor deze verzekering kiest, let u dan op het volgende:

 • Er zijn vaak minder zorgverleners gecontracteerd. Soms kunt u niet in alle ziekenhuizen terecht.
 • Vergoeding bij een niet-gecontracteerde zorgverleners is vaak minder (bijvoorbeeld 65%)
 • Betaling is in de meeste gevallen alleen per automatische incasso.
 • U kunt uw zaken meestal alleen online regelen.
 • Soms kunt u hulpmiddelen en medicijnen alleen via internet bij aangewezen leveranciers bestellen.

Bekijk voordat u deze verzekering afsluit goed de voorwaarden.

Ja, zorgverzekeraars zijn verplicht door de Zorgverzekeringswet om iedereen voor de basisverzekering te accepteren. Jong, oud, ziek, chronisch ziek, ze mogen geen onderscheid maken.

Alleen voor de meest uitgebreide aanvullende (tandarts)verzekeringen kan een medische selectie plaatsvinden. Sommige verzekeraars hanteren hierbij een “Gelijk-overregeling”: als u kunt aantonen dat u bij uw huidige zorgverzekeraar ook de meest uitgebreide aanvullende (tandarts)verzekering heeft, dan kunt u zonder selectie het uitgebreide pakket afsluiten.

Met een restitutieverzekering krijgt u meer vrijheid in het kiezen van een zorgaanbieder. Zorgverzekeraars sluiten contracten met zorgaanbieders, hierin staan onder andere afspraken over prijs en kwaliteit. Zorgverzekeraars sluiten contracten met veel zorgverleners, maar niet met allemaal. Als u een restitutieverzekering heeft en u gaat naar een zorgverlener met wie geen contract is afgesloten, krijgt u toch uw nota vergoed. Omdat u naar zorgaanbieders kunt gaan waarmee de verzekeraar geen prijsafspraken heeft gemaakt, heeft de zorgverzekeraar minder invloed op de gemaakte kosten. Hierdoor is de premie van de restitutiepolis meestal hoger dan die van een naturaverzekering.

Restitutieverzekering: de voordelen

 • U kunt zelf kiezen naar welke zorgaanbieder u gaat.
 • U krijgt in principe van alle zorgaanbieders de kosten vergoed.

Restitutieverzekering: de nadelen

 • U betaalt meer dan voor een naturaverzekering.
 • De verzekeraar heeft geen speciale afspraken gemaakt met zorgverleners over prijs, kwaliteit en service.

In het geval van niet gecontracteerde zorg, krijgt u het marktconforme tarief vergoed. Dit kan lager liggen dan de werkelijk gemaakte kosten. Bijvoorbeeld: uw fysiotherapeut kost € 45,-. Uw restitutiepolis vergoedt een marktconform tarief van € 36,50. Dan moet u € 8,50 euro zelf betalen. Het marktconforme tarief kunt u op de website van uw zorgverzekeraar vinden.

Met een naturaverzekering krijgt u een voordelige polis en kunt u kiezen uit een ruim aanbod van zorgaanbieders. Zorgverzekeraars sluiten contracten met zorgaanbieders, hierin staan onder andere afspraken over prijs en kwaliteit. Zorgverzekeraars sluiten contracten met veel zorgverleners, maar niet met allemaal. Omdat uw verzekeraar met de gecontracteerde aanbieders afspraken kan maken, zal de premie van de naturapolis meestal lager zijn dan die van een restitutieverzekering.

Naturaverzekering: de voordelen

 • U hoeft geen rekeningen te betalen of voor te schieten. De rekening gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.
 • U betaalt meestal minder dan voor een restitutiepolis.
 • U kunt rekenen op snellere of betere zorgverlening, omdat uw verzekeraar hierover aparte afspraken heeft gemaakt met de zorgaanbieders.

Naturaverzekering: de nadelen

 • U bent gebonden aan de gecontracteerde zorgverleners.
 • U kunt ook naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, maar mogelijk krijgt u dan niet de volledige kosten vergoed. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de door u gekozen zorgverzekering.

Als u op vakantie gaat naar het buitenland, blijft u verzekerd voor zorg. Welke medische zorg u kunt krijgen, hangt af van het land waar u op vakantie bent. Ook de vergoeding van zorgkosten hangt daarvan af. Soms dekt de basiszorgverzekering sommige kosten niet of niet helemaal. Misschien heeft u een aanvullende verzekering of reisverzekering nodig.

Zorgkosten buitenland 
Nederland heeft met een aantal landen de afspraak dat zij elkaars verzekerden helpen als die zorg nodig hebben. In deze verdragslanden heeft u recht op medische zorg uit het basispakket van dat land. Deze landen verrekenen de kosten achteraf met elkaar.

Heeft Nederland geen afspraken gemaakt met het land waar u naartoe gaat? Zoek dan in de polis van uw zorgverzekering of reisverzekering op voor welke medische zorg u daar verzekerd bent.

Langer verblijf in het buitenland 
Gaat u voor langere tijd naar het buitenland, bijvoorbeeld tijdens een wereldreis? Dan bepaalt uw Nederlandse zorgverzekeraar of u nog verzekerd bent. Dit kunt u navragen bij de zorgverzekeraar.

Wanneer u naar het buitenland toe gaat is het handig als u uw medische zorgpas bij u heeft. Veel zorgverzekeraars hebben deze gecombineerd met de EHIC-pas. Met de EHIC-pas heeft u recht op noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland. De EHIC is alleen geldig in landen die vallen binnen de EEG (dit zijn de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), Zwitserland en Australië. De EHIC is persoonsgebonden en dient daarom voor elk gezinslid apart te worden aangevraagd.

Iedereen in Nederland moet een zorgverzekering afsluiten. Tijdens vakanties in het buitenland bent u dan natuurlijk verzekerd. Maar als u verhuist naar het buitenland, bepaalt uw persoonlijke situatie of u nog in Nederland verzekerd blijft of niet.

De volgende situaties zijn mogelijk:

 • Ik verhuis naar het buitenland met een Nederlands pensioen of uitkering.
 • Ik woon in het buitenland met een Nederlands pensioen of uitkering.
 • Ik woon (tijdelijk) en/of werk in het buitenland.
 • Ik woon in het buitenland en werk in Nederland.
 • Wonen in Nederland, werken in het buitenland
 • Studeren en wonen in het buitenland.
 • Ik keer terug uit het buitenland.

1. Ik verhuis naar het buitenland met een Nederlands pensioen of uitkering

Wanneer u verhuist naar het buitenland met behoud van pensioen of uitkering vervalt uw Nederlandse ziektekostenverzekering. Als u verhuist naar een verdragsland, moet u zich laten registreren bij het CAK. Gaat u naar een land dat geen verdragsland is? Sluit dan een zorgverzekering af in het land waar u gaat wonen voor uzelf en meeverhuizende gezinsleden.

2. Ik woon in het buitenland met een Nederlands pensioen of uitkering

Als u in een land woont waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten en u ontvangt pensioen of een uitkering moet u zich aanmelden bij het CAK met het 121 formulier. U betaalt dan aan het CAK een bijdrage en u heeft dan recht op medische zorg volgens de wettelijke regelingen van uw woonland.

3. Ik woon (tijdelijk) en/of werk in het buitenland

Gaat u tijdelijk in het buitenland wonen en/of werken? Het hangt er dan vanaf waar u heen gaat en hoe lang u gaat, of u iets moet regelen. Voor gedetacheerden, diplomaten en uitgezonden ambtenaren gelden uitzonderingen.

Als u langer dan 3 maanden gaat werken in een verdragsland of eerste werkdag-land moet u uw zorgverzekering opzeggen en een zorgverzekering afsluiten in het nieuwe land. Indien u korter dan 3 maanden gaat werken in het buitenland, blijft u verzekerd in Nederland. U hoeft dan dus niets te doen.

Als u niet gaat werken en korter dan 1 jaar verblijft in het buitenland, hoeft u niets te doen. Blijft u langer dan 1 jaar in het buitenland? Neem dan contact op met de SVB (Sociale Verzekeringsbank).

 4. Ik woon in het buitenland en werk in Nederland

Als u in Nederland werkt, bent u verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Voor uw gezinsleden kunt u geen zorgverzekering in Nederland afsluiten. U kunt hen soms wel meeverzekeren. U moet zich binnen vier maanden inschrijven bij een zorgverzekeraar van uw keuze. Na de aanmelding ontvangt u van uw Nederlandse zorgverzekeraar het verdragsformulier 106. Deze geeft u aan uw zorgverzekeraar in het land waar u woont. De verzekeraar zal u registreren als verdragsverzekerde. U kunt zowel in Nederland, als in uw woonland gebruik maken van zorg.

 5. Wonen in Nederland, werken in het buitenland

Wanneer u in het buitenland werkt, maar in Nederland woont, moet u bijna altijd in uw werkland een verzekering afsluiten. U kunt vaak uw gezinsleden meeverzekeren. Als u dan medische zorg nodig heeft en u werkt in een verdragsland kunt u uzelf aanmelden voor een Verdragspolis van CZ. U moet dan eerst wel bij uw buitenlandse zorgverzekeraar het 106 formulier aanvragen. De Verdragspolis dekt hetzelfde als de basisverzekering. U hoeft geen premie te betalen.

 6. Studeren en wonen in het buitenland

Gaat u in het buitenland studeren en bent u jonger dan 30? Dan moet u uw Nederlandse zorgverzekering houden. Het is wel verstandig om voor de noodzakelijke medische zorg iets extra’s zoals een EHIC-pas te regelen.

EHIC

Wanneer u gaat studeren in de EEG (dit zijn de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), Zwitserland of Australië kunt u een EHIC-pas aanvragen. Wanneer u naar het buitenland toe gaat is het handig als u uw medische zorgpas bij u heeft. Veel zorgverzekeraars hebben deze gecombineerd met de EHIC-pas. Met de EHIC-pas heeft u recht op noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland. De EHIC is persoonsgebonden en dient daarom voor elk gezinslid apart te worden aangevraagd.

Gaat u in een ander verdragsland studeren? Dan moet u bij uw zorgverzekeraar een 111 formulier aanvragen om aanspraak te maken op de noodzakelijke medische zorg. Wanneer u gaat studeren in een land waarmee geen verdrag is gesloten, houdt u het recht op de zorg uit uw Nederlandse zorgpolis.

Over de betaling

Betaalt u de premie voor uw zorgverzekering niet? Dan stuurt de zorgverzekeraar u betalingsherinneringen. Uw verzekeraar kan u ook een betalingsregeling aanbieden. Na 6 maanden niet betalen meldt de zorgverzekeraar u als wanbetaler aan bij het CAK. Het CAK houdt de premie dan in op uw inkomen. 

Vanaf dat moment betaalt u geen zorgpremie meer aan uw zorgverzekeraar. U blijft wel verzekerd voor de basisverzekering bij uw eigen zorgverzekeraar.

Heeft u ook een aanvullende verzekering? Dan kan de zorgverzekeraar die beëindigen. Daarnaast ontvangt u uw zorgtoeslag niet meer zelf. Daarmee wordt de premie aan het CAK betaald. 

Hogere premie zorgverzekering bij wanbetaling
Bent u aangemeld als wanbetaler bij het CAK? Dan betaalt u een hogere premie (bestuursrechtelijke premie). De hoogte bedraagt 130% van de standaardpremie. Dit geldt ook voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau. Bent u het hiermee oneens? Dan moet u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Wanneer u van uw zorgverzekeraar een hoge rekening voor uw eigen risico of eigen bijdrage ontvangt, kunt u deze misschien niet in één keer betalen. Daarom kunt u een betalingsregeling aanvragen. Dit kunt u gemakkelijk doen op de website van de verzekeraars. Zij zullen uw aanvraag beoordelen en u laten weten of deze wordt goedgekeurd.

Overstappen van zorgverzekeraar

In een aantal gevallen mag u tussen 1 februari en 1 januari van het volgende kalenderjaar uw huidige zorgverzekering opzeggen:

 • Bij wisseling van werkgever kunt u alleen overstappen naar een andere zorgverzekeraar als u bij u huidige verzekeraar gebruik maakt van de collectiviteit van uw oude werkgever. U heeft per in dienst datum 30 dagen de tijd om over te stappen naar het collectief van uw nieuwe werkgever.
 • Als u 18 jaar bent geworden;
 • Als u uit een militair dienstverband komt;
 • In verband met echtscheiding;
 • Bij tussentijdse aanpassingen in de polisvoorwaarden door de zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraars informeren u elk jaar vóór 12 november tegen welke voorwaarden u komend kalenderjaar verzekerd bent. Het opzeggen van de oude zorgverzekering is mogelijk tot 1 januari. U heeft tot 1 februari de tijd om u aan te melden bij een nieuwe verzekeraar. Uw nieuwe ziektekostenverzekering gaat dan met terugwerkende kracht per 1 januari in.

Alléén wanneer u zich vóór 1 januari aanmeldt bij een nieuwe zorgverzekeraar, zal deze uw oude zorgverzekering automatisch voor u en/of uw partner en kinderen, indien u dat wenst, opzeggen. 

Elk jaar heeft u in november en december de kans om over te stappen naar een andere zorgverzekering. Wanneer u in deze periode overstapt zal uw nieuwe zorgverzekeraar de overstap doorgeven aan uw oude zorgverzekeraar.

Overstappen naar onze collectieve zorgverzekering is simpel. U neemt de volgende 4 stappen:

 1. Bekijk welke zorgverzekering het beste bij uw situatie past.
 2. Vergelijk uw huidige polis met ons aanbod en bepaal het beste aanbod voor u.  
 3. Sluit uw nieuwe zorgverzekering (online) af.
 4. Maak voor 1 januari gebruik van de gratis opzegservice.

Komt u er tijdens het afsluiten niet uit of heeft u vragen? Onze Zorgdesk helpt u graag. Neem contact met hen op via 010 - 288 44 85 of via dit formulier.

Verzekering van mijn partner en/of kind(eren)

Ja, u kunt uw partner en/of kinderen uiteraard meeverzekeren via onze collectieve zorgverzekering. Zij ontvangen dan dezelfde korting als u.

Gefeliciteerd met de geboorte van uw kindje! U moet de geboorte van uw kindje bij een aantal verzekeringen doorgeven, waaronder uw zorgverzekering.

Eén van de ouders moet binnen vier maanden na de geboorte het kind aanmelden bij de zorgverzekering. Dit kan vaak online, maar bij sommige zorgverzekeraars moet u dit heuglijke nieuws telefonisch doorgeven. Uw kind krijgt dan dezelfde verzekering als u hebt. Heeft één van de ouders een uitgebreidere zorgverzekering? Kies dan voor deze zorgverzekering.

Wanneer u niet binnen vier maanden uw kind aanmeldt, is hij of zij onverzekerd. U loopt dan de kans op hoge rekeningen wanneer uw kind ziek wordt. Daarnaast heeft u ook kans op een boete, omdat uw kind onverzekerd is.

Uw kind is gratis meeverzekerd tot zijn of haar 18e verjaardag. U hoeft dus geen premie te betalen, deze wordt door de overheid betaald. Het basispakket van de zorgverzekering is voor kinderen uitgebreider dan voor volwassenen. Zo valt fysiotherapie bijvoorbeeld wel onder de dekking bij kinderen en niet bij volwassenen (voor chronisch zieken wel).

Nee, het eigen risico geldt niet voor (tandheelkundige) zorg voor kinderen tot 18 jaar.

Dit kan door uw verzoek te e-mailen naar zorgdesk@schoutenzekerheid.nl. Graag het relatienummer, de naam van uw partner en die van de verzekeraar vermelden in deze e-mail. Wij zorgen er dan voor dat de collectiviteitskorting ook aan de verzekering van uw partner wordt toegevoegd.

Ouders kunnen hun kind(eren) tot 18 jaar gratis meeverzekeren op hun eigen polis. Veel zorg voor kinderen zit al in de basisverzekering, maar er zijn een aantal dekkingen, die voor kinderen relevant kunnen zijn, die onder de aanvullende of tandartsverzekering verzekering vallen. Voorbeelden hiervan zijn: een flapoorcorrectie, verblijf in een logeerhuis voor ouders, een plaswekker of orthodontie.

Als u niet dezelfde zorgverzekering heeft als uw partner, verzeker uw kind(eren) dan mee bij de ouder met de meest uitgebreide polis. Let wel: zit u allebei bij dezelfde zorgverzekeraar dan gaat het niet altijd automatisch goed, dat de kinderen op de meest uitgebreide ziektekostenverzekering worden bijgeschreven. We adviseren u om dit zelf te controleren.

Als u en uw partner aan het eind van het jaar overstappen, worden uw huidige polissen automatisch opgezegd door de nieuwe verzekeraar. Het is in dit geval niet van belang dat uw partner collectief verzekerd was via zijn of haar werkgever.

Voor kinderen tot 18 jaar is de basisverzekering uitgebreider dan voor volwassenen. Hieronder vindt u een opsomming van de belangrijkste dekkingen:

 • Huisarts
 • Verblijf ziekenhuis
 • Medicijnen
 • Tandarts
 • Hulpmiddelen
 • Ziekenvervoer
 • Fysiotherapie (tot 18 behandelingen)
 • Dyslexiezorg (7 t/m 11 jaar)
 • Logopedie

Tip: verzeker uw kind op de meest uitgebreide polis van de ouders, zodat zij ook gebruik kunnen maken van de vergoedingen van de aanvullende verzekering.

Het is heel goed mogelijk dat u voordeliger uit bent via uw eigen werkgever. Wij adviseren u om de premie te berekenen van de verzekering die bij uw wensen past en deze te vergelijken met uw huidige verzekering. Maak gebruik van de keuzehulp en ontdek welke verzekering de door u gewenste vergoedingen biedt.